Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cyfieithu


Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am ddatblygu’r proffesiwn cyfieithu Cymraeg-Saesneg. Mae’n gwneud hynny drwy gydweithio ag eraill yn y maes i ddatblygu:

  • hyfforddiant ac ansawdd cyfieithu
  • trefn reoleiddio ar gyfer y maes
  • arfer da wrth gomisiynu gwaith cyfieithu.

Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi cyngor ar gyfieithu, cyfieithu ar y pryd a drafftio dwyieithog.

Dogfen Cyngor: Drafftio Dwyieithog, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd


Nid yw’r Comisiynydd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu i sefydliadau nac i aelodau o’r cyhoedd.

Gellir chwilio am gyfieithwyr proffesiynol ar wefan Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau