Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiad 5-mlynedd


Mae cyhoeddi’r adroddiad yn un o swyddogaethau statudol y Comisiynydd dan Adran 5 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Astudiaeth ystadegol ac ymchwil am y Gymraeg a’r defnydd ohoni yw’r adroddiad, ac mae’n canolbwyntio ar dri maes, sef adrodd ar ganlyniadau Cyfrifiad 2011, creu siaradwyr Cymraeg a defnyddio’r Gymraeg.

Mae canfyddiadau’r adroddiad yn seiliedig ar ddata a gwybodaeth sy’n dod o nifer o ffynonellau; o’r Cyfrifiad a’r Arolwg Defnydd Iaith i arolygon omnibws ac ymchwil sefydliadau.

Dilynwch y ddolen ar ochr dde'r dudalen i ddarllen adroddiad 5-mlynedd cyntaf y Comisiynydd.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau