Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Canlyniadau chwilio cyhoeddiadau

 
Chwilio'n fanylach:

Canlyniadau 1-20 o 239 yn Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill

Teitl y ddogfenCategoriDyddiad cyhoeddi
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Drafft (Argraffiad 3) Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill11/09/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Cynllun Cyflawni 2019-22Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill06/09/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Gofal Iechyd Parhaus y GIG - Fframwaith Gweithredu Cenedlaethol yng NghymruYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill27/08/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill08/08/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad: Cwricwlwm drafft i Gymru 2022Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill22/07/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymchwiliad i'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolionYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/05/2019
Nation Radio (Ceredigion) - Cais i newid Fformat Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill14/05/2019
Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill02/05/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg: Ymchwiliad i Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill18/04/2019
Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Rôl Awdurdod Cyhoeddi ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau CymruYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill28/03/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad gwella trafnidiaeth gyhoeddus Llywodraeth CymruYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill28/03/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg: Cod ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau AwtistiaethYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill28/03/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad ar bapur gwyn y Llywodraeth - Cenhadaeth ein Cenedl: Cwricwlwm GweddnewidiolYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill27/03/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Polisi Enwau StrydoeddYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill13/03/2019
Ymchwiliad i Bartneriaethau Sgiliau RhanbartholYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill07/03/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafftYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill06/03/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymchwiliad Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad i egwyddorion cyffredinol Bil Deddfwriaeth (Cymru)Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill24/01/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad ar gyllido ysgolion yng NghymruYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill14/12/2018
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad ar hynt gwaith gan Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu Cwricwlwm newydd CymruYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill10/12/2018
Brexit a’n tir: Diogelu dyfodol ffermio yng NghymruYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill30/10/2018

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau