Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Canlyniadau chwilio cyhoeddiadau

 
Chwilio'n fanylach:

Canlyniadau 1-20 o 249 yn Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill

Teitl y ddogfenCategoriDyddiad cyhoeddi
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill13/01/2020
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Strwythur ar gyfer Fframweithiau Prentisiaeth CymruYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill12/12/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafftYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill19/11/2019
Gwybodaeth bellach i'r Pwyllgor Diwtlliant, y Gymraeg a ChyfathrebuYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill13/11/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad ffermio cynaliadwy a'n tirYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill04/11/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i'r ymgynghoriad Strategaeth RyngwladolYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill25/10/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Rhoi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waithYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill25/10/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad ar Strategaeth y Gweithlu Iechyd a GofalYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill01/10/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad cod ymarfer mewn perthynas â pherfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill19/09/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a Chanllawiau - DrafftYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill19/09/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Drafft (Argraffiad 3) Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill11/09/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Cynllun Cyflawni 2019-22Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill06/09/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Gofal Iechyd Parhaus y GIG - Fframwaith Gweithredu Cenedlaethol yng NghymruYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill27/08/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill08/08/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad: Cwricwlwm drafft i Gymru 2022Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill22/07/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymchwiliad i'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolionYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/05/2019
Nation Radio (Ceredigion) - Cais i newid Fformat Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill14/05/2019
Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill02/05/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg: Ymchwiliad i Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill18/04/2019
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg: Cod ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau AwtistiaethYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill28/03/2019

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau